Informații Generale

 • Titlu post: Economist Coordonator-Departament Contabilitate
 • Departament: Contabilitate
 • Raportează către: Director Financiar
 • Supervizează: Echipa de Contabilitate
 • Locație: Bacau
 • Tip de angajare: Full-time, On site


Candidatul Ideal

 • Educație: Absolvent al învățământului superior economic de specialitate;
 • Experiență: Minim 3 ani de experiență într-o poziție similară;
 • Competențe lingvistice: Cunoștințe de limba engleză la nivel mediu;


Cunoștințe profesionale

 • Cunoștințe temeinice privind sistemul organizatoric și financiar-contabil.
 • Cunoștințe solide în legislația în vigoare privind domeniul financiar-contabil.


Abilități

 • Capacitate de organizare și coordonare a activității departamentului.
 • Rigoare, responsabilitate, seriozitate și atitudine principială în relațiile cu oamenii.
 • Obiectivitate în aprecierea și analiza situațiilor economice, financiare și sociale.
 • Spirit de echipă.


Descrierea Postului

 • Organizează contabilitatea și controlul înregistrărilor operațiunilor economico-financiare ale firmei pentru a reflecta fidel patrimoniul, situația financiară și rezultatele obținute.
 • Coordonează activitatea departamentului pentru asigurarea înregistrării cronologice și
 • sistematice a documentelor justificative în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 • Supraveghează reconcilierea și închiderea conturilor.
 • Asigură elaborarea balanței de verificare la termenele stabilite de legislația în vigoare.
 • Asigură depunerea la termen a raportărilor contabile conform legislației fiscale.
 • Organizează și participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar-
 • contabil și la operatiunile de inventariere a patrimoniului.
 • Întocmește situațiile financiare.
 • Participă la auditul financiar al societății.
Categorie: Contabilitate
Tip: Norma intreaga
Locatie: Bacau

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
menu